ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Контипсо ООД е публично търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203837236, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1434, район Витоша, ул. Божур No 18, електронна поща: office@contipso.com, интернет страница: www.contipso.com.
В Контипсо ООД признаваме, че спечелването и запазването на доверието Ви е важно за нас. Защитата на личните Ви данни е отговорност, на която обръщаме много сериозно внимание. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни Контипсо ООД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Използвани термини:

„Лични данни“ представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано;

„Субект на данни“ е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В настоящия случай администратор на лични данни е Контипсо ООД;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора. Под „обработващ лични данни“ в настоящата политика се има предвид служител на Контипсо ООД;

Правното основание, въз основа на което Контипсо ООД обработва лични данни е даденото от Ваша страна доброволно съгласие. Във връзка с целите, посочени по-долу, Вие следва да дадете изрично съгласието си за всяка отделна цел посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я текст. Когато е направен избор, се появява отметка в кутийката, с оглед на което Вие вече сте дали съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от Контипсо ООД. Когато не е направен избор, кутийката е празна. Имайте предвид, че има случаи в които съгласието Ви е задължителна предпоставка за регистрация в настоящия сайт и неговите модули.

Лични данни, които Вие предоставяте:

Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни при използването на сайтовете не е задължително, освен ако желаете да си направите доброволна регистрация.

Личните данни, които събираме при извършена от Вас доброволна регистрация са: име и фамилия, имейл адрес и/или други. Това е информация, която следва да посочите, за да може да си направите регистрация и чрез която може да бъдете идентифициран лично.

Лични данни извън данните за създаване на доброволна регистрация

Също така събираме и друга информация, която Вие можете да предоставите доброволно, по Ваша преценка, и предоставянето й не е предпоставка за регистрация на профил в системата или някой от нейните модули. Такава информация не Ви идентифицира лично, например: пол, интереси, хобита и подобни.

За модул Contipso Market (market.contipso.com)
 • Нелични данни като: IP-адрес (адрес на интернет протокол), тип на браузъра и операционна система (това може да се изнесе като общо);
 • Лични данни, като име и фамилия, адрес на електронна поща, пощенски адрес, информация за фактуриране. Ако сте автор на произведение, в регистрационния формуляр или при сключване на Споразумението, ние имаме право да поискаме документ за самоличност, издаден от правителството на страната, в която пребивавате. Можем също така да събираме данните на автора за данъчни такси;
 • Данни на потребителя, като например брой посещения и изтегляния на страници, поведение на уебсайта, лични редакции на профил, оставени коментари и други дейности на уебсайта на Контипсо.


За модул ПОРТФОЛИО (portfolio.contipso.com )

В модул „Портфолио“, можете да добавите, лични данни и доказателствени материали свързани с Вашето образование, личностно развитие и професионален опит, които може да включват, но не се изчерпат до дипломи, сертификати, удостоверения, снимки и др.

При създаване на учителско портфолио имате възможноста да добавите информация и за Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък, за което е необходимо да се уверите, че за публикуването на лични данни (имена, снимки, сертификати, награди и т.н) за деца до 16 г., чрез които те могат да бъдат идентифицирани, имате писмено разрешение от техните родители.

Такива данни, посочени в профила на потребителя (Вашият профил) се пазят по Ваше желание с цел презентирането Ви пред останалите потребители на системата или някой от нейните модул. Вие можете да ги коригирате и/или заличите във всеки един момент от профила си.

Всяко създадено от Вас портфолио по Ваша преценка може да бъде:
 • изцяло публично (т.е. достъпно за всеки посетител на сайта)
 • заключено с код, като Вие решавате на кого да предоставите достъп (достъпът се осигурява за срок от 24 ч., след което кодът е невалиден)

 • Всяко портфолио и всички лични данни и прикачени файлове в него може да бъдат напълно изтрити директно от Вас, чрез административния панел на модула достъпен след вход. Когато предоставяте публично лична информация в системата или някой от нейните модули , следва да имате предвид, че тя може да бъде видяна от други посетители на системата или някой от нейните модули и ние нямаме възможност да предотвратим по-нататъшното й използване от тях.  Целите на събирането на посочените лични данни са описани по-долу в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни.

  Как използваме социалните медии?

  Използваме социалните медии по различни начини. От една страна ги използваме, за да промотираме нашата дейност, продукти и услуги, както и за да рекламираме, подобрим и администрираме своите собствени услуги.

  Интеграция с приставки на социални медии. Интегрирали сме приставки на социални медии в нашиата системата или някой от нейните модули. Това означава, че когато кликнете върху един от тези бутони (като бутона „харесва ми" на Facebook), споделяме част от информацията Ви с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент сте вписани в профила си в съответната социална медия, доставчикът на медията може да свърже тази информация с Вашия профил в социалната медия и евентуално да покаже вашите действия на профила Ви, правейки ги видими за останалите потребители, с които сте свързани. 

  Други услуги и функции, свързани със социални медии. Може да интегрираме още услуги, свързани със социални медии (като съобщения в социални медии), чрез които да общувате с нас или с Ваши познати във връзка с нашите услуги. Може също да поддържаме профили в социални медии и да предлагаме приложения на сайтовете на различни социални медии. Всеки път, когато се свържете с нас чрез социална медия, доставчикът на съответната социална медия може да Ви позволи да споделяте информация с нас. Ако изберете да споделяте, ще бъдете общо уведомени от доставчика коя информация ще бъде споделяна. Например, когато се вписвате в своя профил посредством профила си в социална медия, определена информация (както е било разрешено от доставчика на социалната медия) може да бъде споделена с нас. Това може да включва Вашия адрес, възраст или профилни снимки, запазени във Вашия профил. 

  Лични данни, които се събират автоматично:

  Когато посещавате системата ни или някой от нейните модули, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично. 

  Обобщена информация - Log Files - както много други сайтове ние получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате системата ни или някой от нейните модули (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в системата ни или някой от нейните модули и кои страници сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва: 

  Бисквитки ("Cookie"): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с наш или друг сайт.

  Повече информация за „cookie” можете да намерите на ТУК .

  Използваме следните типове "бисквитки":

  (1) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното Ви устройство, когато посещавате системата ни или някой от нейните модули. Те следят начина на търсене и ни помагат да изградим профил за това как нашите читатели използват системата ни или някой от нейните модули. Можем да използваме тази информация, за да показваме реклами, които биха могли да Ви представляват особен интерес за нашите потребители. (2) Бисквитки за услуга, които ни помагат да направим нашата система или някой от нейните модули възможно най-ефективен. Те дават възможност да се запомни регистрацията и данните за вход, да се запазят предпочитаните Ви настройки. (3) Рекламни и аналитични бисквитки на трети страни, които се поставят от името на независими рекламодатели, които рекламират на системата ни или някой от нейните модули. Тези "бисквитки" могат да бъдат поставени в рекламата или на други места на сайта. Тези “бисквитки” са анонимни - не могат да Ви идентифицират. Те се използват за статистически анализ, като позволяват на рекламодателя да преброи колко хора са видели неговата реклама или са я видели повече от веднъж. Те също така могат да позволят на рекламодателя да приспособява рекламата към Вас, когато посещавате други уебсайтове. (4) Нямаме достъп до "бисквитки" на трети страни, а организациите на трети страни нямат достъп до нашите. Организациите на трети страни, които поставят бисквитки, имат собствени строги правила за поверителност. Уеб указателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните ‘бисквитки’ (‘cookies’). Повече информация за уеб указателите можете да намерите на: ТУК 

  Контипсо ООД си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайта като записват информация от бисквитки или уеб указатели от Вашия компютър.

  Цели на обработка на личните Ви данни:

  Контипсо ООД обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу:
  • за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайтовете на Контипсо ООД с цел подобряване на нашите продукти;
  • за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайтовете на Контипсо ООД с цел подобряване на нашите продукти;
  • да Ви изпращаме регулярен нюзлетър, за който изрично сте се абонирали;
  • за маркетингови цели, свързани с активности на системата или някой от нейните модули;
  • да Ви изпращаме маркетингови съобщения и информация на трети страни, когато изрично сме получили Вашето съгласие за това.
  • Проверка на самоличността, за да се гарантира безопасността на уебсайта, сключването на публично споразумение на участника и / или лицензионното споразумение на купувача;
  • Създаване на потребителски акаунт и осигуряване на неговата стабилна работа;
  • Обработване на вашите коментари и предложения;
  • Предоставяне на подходяща информация за офертите, които могат да представляват интерес за Потребителя;
  • Обработка на онлайн покупки;
  • Непрекъснато наблюдение на дейността на потребителите и посетителите;
  • Информиране на потребителите и посетителите за нови услуги.

  Разпознаване и събиране на IP адреса позволява:

  - разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия;
  - анализ на трафика към сайта и предпазване от злонамерени атаки;
  - да Ви покажем реклама свързана с Вашата локация или сервизна информация, като прогнозата за времето, за населеното място, в което се намирате или за най-близкото до него;
  - удостоверяване на валидността на “харесвания” в игри организирани от Контипсо ООД.

  Oбработване на лични данни на лица под 16 години:

  Разбираме значението на това да се предприемат допълнителни предпазни мерки за защита на неприкосновеността и безопасността на децата. Съобразно с това, деца на възраст под 16 години нямат право да си създават профили в системата на Контипсо ООД или някой от нейните модули без изричното съгласие на свой родител/настойник. Ние ще изтрием всеки акаунт в системата, който е създаден от дете на възраст под 16 години без разрешение на родител/настойник, в най-кратък срок, след като сме информирани за това. 

  Ако сте на възраст под 16 години, моля, не изпращайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други. В случай, че научим, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 16 години без съгласието на родител/настойник, ще изтрием тази информация възможно най-бързо. Ако смятате, че може да имаме информация от или за дете под 16 години, моля, свържете се с нас на контактите, посочени по-долу. 

  Какво правим, за да защитим личните Ви данни: 

  Ние полагаме сериозни усилия, за да гарантираме сигурността на нашата система и нейните модули. Данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет). SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет.  

  Паролата, която предоставяте при регистрацията си при нас ни, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация. 

  Запазването на поверителността и сигурността на личната Ви информация е с най-висок приоритет и ограничаваме достъпа до нея само на онези служители на Контипсо ООД, които трябва да влязат в контакт с нея, за да изпълнят своята роля и да дадат възможност на услугите ни да Ви бъдат предоставени. Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.  

  Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва в сървъри. Наш партньор в тази технология е „Суперхостинг.БГ“ ООД (superhosting.bg). Повече за защитата и съхранението на Вашите данни в сървъра може да научите тук:  https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php%23personal_data

  Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на нашия уебсайт. В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни докато съществува Вашият профил в даден сайт или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това. 
  Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство. 
  Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана. 

  Вашите права и възможности във връзка с обработване на личните Ви данни:

  Разполагате с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно:
  1.Оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго;
  2.Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;
  3. Можете да оттеглите съгласието си за използване на вашите лични данни, които сте предоставили по-рано, по всяко време. В този случай оттеглянето на вашето съгласие за използване или обработване на вашите лични данни може да направи невъзможно за вас да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от системата ;
  4.Ако прецените, че не желаете Контипсо ООД да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:4.1.личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  4.1.личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  4.2.в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;
  4.3.ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;
  4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;
  4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;
  5. В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни;
  6. Право на възражение пред Контипсо ООД срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;
  Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: office@contipso.com, изпратено от регистрационния ви имейл адрес, съдържащо най-малко следното:

 • потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

 • описание на искането;

 • посочване на домейн на сайт, за който се отнася това искане

 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;


 • Освен възражение към Контипсо ООД, също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

  Наименование Комисия за защита на личните данни
  Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
  Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
  Телефон 02 915 3 518
  Интернет страница www.cpdp.bg


  Ако субект пожелае да бъде „забравен“ и неговите лични данни бъдат изтрити, то това е необратим процес и не могат да бъдат възстановени впоследствие!
  В случаите на упражняване на правата по чл. 17 от GDPR, Контипсо ООД изтрива единствено личните данни на субекта, но не и публично достъпни публикации, които субектът на данните е направил във форуми, коментари към публикации и статии в сайта, постове и блогове.

  Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението. Освен горепосочените права Контипсо ООД Ви дава право да извършвате сами някои от следните промени във връзка с обработването на личните Ви данни, а именно:
  • В потребителския си профил може сами да редактирате и изтривате лични данни, които не за задължителни за ползването на сайта и не желаете да бъдат публично достояние;

  • Можете да управлявате предпочитанията си за абонаменти от настройките на потребителския си профил, както и да се откажете от получаването на конкретен e-mail бюлетин чрез избор на опцията за отписване в края на всеки получен e-mail.

  Вашите задължения във връзка с предоставяната информация :

  Така както ние поемаме редица задължения и предприемаме широк набор от технически и организационни мерки, за да гарантираме поверителността на личните Ви данни, така и Вие носите задължението да ни предоставяте само и единствено точна, вярна и неподвеждаща информация, с чието споделяне не нарушавате правата на която и да е трета страна. Също така се ангажирате да публикувате материали (снимки, видео материали и друго дигитално съдържание), за които притежавате авторско право.

  Полезна информация:

  Има редица полезни инструменти и ресурси, които можете да използвате, за да контролирате поверителността си онлайн, например чрез онлайн избора си или инициативата за мрежова рекламаhttp://www.youronlinechoices.com/bg/.
  Особено препоръчваме да се запознаете с функциите и настройките за поверителност на браузъра, който използвате.
  На следния адрес можете да откриете много полезна информация за онлайн поведенческа реклама и защита на личните данни в Интернет http://www.youronlinechoices.com/bg/.

  За да научите повече как ние ползваме трета страна за събиране и използване на информация върху страницата на Контипсо ООД моля, посетете следните страници:
  https://www.gemius.com/privacy-policy.html
  https://adocean-global.com/en/company/privacy-policy/
  http://www.google.bg/privacypolicy.html

  Google, като трета страна в ролята на доставчик, използва ,,бисквитки" за показването на реклами на сайта на Контипсо ООД.

  Повече информация за защита на лични данни, може да получите на сайта на Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1115

  Връзка с нас:
  В случай че имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или в случай че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да се свържете с нас чрез email на следния адрес: office@contipso.com или на телефон 0898346234

  Можете да се свържете с Контипсо ООД и писмено на следния адрес: гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8, офис 2
  icon
  Горе